© 2009-2011 Frigoteh d.o.o. - SVA PRAVA  PRIDRŽANA
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb - HRVATSKA - tel. +385 1 5576 618 - Dizajn Pero Bralj

CTM MODULAR 4500 ÷ 28000 m3/h KLIMA KOMORE
Proizvodi
CTA 1000 ÷ 100000 m3/h KLIMA KOMORE
ESA C 1000 ÷ 15000 m3/h CENTRIFUGALNI VENTILATORI
ESA D 1000 ÷ 15000 m3/h CENTRIFUGALNI VENTILATORI
ESA T 1000 ÷ 15000 m3/h CENTRIFUGALNI VENTILATORI
STS 800 ÷ 3600 m3/h KANALSKE JEDINICE
Dokumentacija
GRC 900 ÷ 3400 m3/h REKUPERATORSKE JEDINICE
TVH 2000 ÷ 22000 m3/h TERMOVENTILACIJSKE JEDINICE
List proizvoda


Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija

Dokumentacija
Dokumentacija


Dokumentacija

Za sve informacije kontaktirajte nas na:

          telefon:      +385 1 5576 618
          fax:           +385 1 5576 618
          e-mail:       frigoteh@frigoteh.hr
       HOME
DOBRO DOŠLI
www.frigoteh.hr
www.frigoteh.hr