© 2009-2011 Frigoteh d.o.o. - SVA PRAVA  PRIDRŽANA
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb - HRVATSKA - tel. +385 1 5576 618 - Dizajn Pero Bralj

FM 1,07 ÷ 12,99 kW
Proizvodi


Dokumentacija
Dokumentacija
VG 0,98 ÷ 4,31 kW

Dokumentacija
CPR 4,43 ÷ 17,79 kW

Dokumentacija
TO-TH 8,53 ÷ 39,13 kW

Dokumentacija
KEZETE 2,58 ÷ 11,26 kW

Dokumentacija
List proizvoda

Dokumentacija
ZIDNE 2,38 ÷ 4,6 kW

Dokumentacija
AT 4,7 ÷ 21 kW

Dokumentacija
KAZETE 3,1 ÷ 8,8 kW
Za sve informacije kontaktirajte nas na:

          telefon:      +385 1 5576 618
          fax:           +385 1 5576 618
          e-mail:       frigoteh@frigoteh.hr
       HOME
DOBRO DOŠLI
www.frigoteh.hr
www.frigoteh.hr